Dier en Diensten voor de hobbydierhouder

Scheren

De angorageit is het enige in Nederland gehouden geitenras dat geschoren moet worden. De geiten worden in de regel twee keer per jaar geschoren met een tussentijd van 6 maanden. De lengte van de mohair is dan ongeveer 12 centimeter. Ik scheer de geiten niet met een standaard scheermachine die met scheermessen voor schapen is uitgerust. Scheermessen voor het scheren van schapen zijn naar mijn mening te grof voor het scheren van angorageiten.

Klauwverzorging

De huisvesting van hobbymatig gehouden geiten bestaat meestal uit een combinatie van een weiland met een (schuil-)stal. De bodem van deze de stal is vaak bedekt met stro. Deze leefomgeving verschilt behoorlijk van de omgeving waarin de wilde voorouders affordable paper van de geit voorkwamen, de klauwtjes van de geit zullen dan ook vaak niet voldoende slijten.

Het is belangrijk om de klauwen regelmatig te verzorgen. De verzorging bestaat uit het in model brengen van de klauw en het verwijderen van overtollig hoorn. De klauw van een geit is afwijkend ten opzichte van de klauw van een schaap. Vaak moet ook het zool- en balgedeelte van de klauw bijgesneden worden terwijl dit bij schapen vaak niet of nauwelijks nodig is.

Toedienen van ontwormingsmiddelen

Schapen en geiten zijn erg vatbaar voor verschillende soorten maagdarmwormen. Een wormbesmetting kan zorgen voor conditieverlies, dunne ontlasting en sterfte onder de dieren. Vooral jonge dieren zijn erg gevoelig.

Om problemen te voorkomen is belangrijk om goed te ontwormen en regelmatig om te weiden naar ‘schoon’ grasland. Vooral voor hobbymatige schapen- / geitenhouders is het omweiden vaak lastig omdat er vaak weinig grasland beschikbaar is.

Er worden veel fouten gemaakt met het ontwormen van schapen en geiten, namelijk:

- De dieren worden op het verkeerde moment ontwormd.

- Er wordt een middel gebruikt waarvoor resistentie is ontstaan.

- Het gewicht van de dieren wordt niet goed bepaald, vaak worden dieren te licht geschat.

- Middelen worden niet op de juiste manier toegediend.

Ontwormingsmiddelen kunnen in Nederland alleen op recept verkregen worden. Deze http://www.essaywritinglabs.co.uk middelen kunnen door de dierhouder bij de veearts of op internet worden besteld.

Voor het gebruik van deze middelen is het belangrijk om kennis van zaken te hebben. Het gewicht van de dieren moet goed ingeschat worden en de middelen moeten op de juiste manier worden toegediend. Ik heb ervaring met het gebruik van verschillende ontwormingsmiddelen en kan deze, al dan niet in combinatie met bekappen of scheren, toedienen.

System.String[]