Dier en Diensten voor de hobbydierhouder

Scheren

De meeste schapen in ons land worden één keer per jaar geschoren. Van oudsher vindt de jaarlijkse scheerbeurt plaats in het voorjaar of de zomer. Er zijn echter meer mogelijkheden voor het scheren van schapen.

Veel professionele schapenhouders kiezen ervoor om de ooien voor het lammerseizoen te laten scheren. Meestal gebeurt dit tussen december en februari, dit wordt dan ook ‘winterscheren’ genoemd. Het scheren voor het aflammeren biedt verschillende voordelen, bijvoorbeeld: een duidelijker beeld van de vleesconditie van het moederdier, een betere controle op het geboorteproces en hygiëne rondom de geboorte.

Mijn eigen schapen scheer ik sinds een aantal jaren zowel in de winter als in de zomer. Door de ooien zowel voor het aflammeren als in de zomer te scheren wordt de kans op problemen door myasis erg klein. Twee keer per jaar scheren bevalt mij dan ook erg goed en ik doe dit inmiddels  bij meerdere schapenhouders uit mijn klantenbestand.

Ik heb ervaring opgedaan met het scheren van verschillende https://paper-help.us schapenrassen. Van de kleine Ouessant tot de grote Walliser Schwarznase. Ieder ras heeft zijn eigen kenmerken waarmee tijdens het scheren rekening moet worden gehouden. Ik probeer rustig en netjes te werken om de kans op verwondingen en stress tot een minimum te beperken.

Klauwverzorging

Bij een goede verzorging van schapen mogen de klauwen niet worden vergeten. De meeste schapen worden een groot deel van het jaar op de weide gehouden en zijn dus voor hun voedselvoorziening afhankelijk van hun klauwen.

De klauwverzorging bestaat hoofdzakelijk uit het bijsnijden / -knippen van de klauwtjes. De klauwtjes worden in model gebracht alle loszittende delen worden verwijderd. Door de klauwtjesregelmatig preventief te bekappen worden veel klauwproblemen voorkomen.

Hoe vaak de klauwtjes van schapen moeten worden behandeld is afhankelijk van verschillende factoren. Normaal gesproken is 3 a 4 keer per jaar preventief bekappen voldoende om de klauwtjes gezond te houden.

Doordat ik zelf al jaren schapen houd en regelmatig bij andere schapenhouders kom heb ik ervaring opgedaan met het de preventie en aanpak van verschillende klauwproblemen.

Toedienen van ontwormingsmiddelen

Schapen en geiten zijn erg vatbaar voor verschillende soorten maagdarmwormen. Een wormbesmetting kan zorgen voor conditieverlies, dunne ontlasting en sterfte onder de dieren. Vooral jonge dieren zijn erg gevoelig.

Om problemen te voorkomen is belangrijk om goed te ontwormen en regelmatig om te weiden naar ‘schoon’ grasland. Vooral voor hobbymatige schapen- / geitenhouders is het omweiden vaak lastig omdat er vaak weinig grasland beschikbaar is.

Er worden veel fouten gemaakt met het ontwormen van schapen en geiten, namelijk:

- De dieren worden op het verkeerde moment ontwormd.

- Er wordt een middel gebruikt waarvoor resistentie is ontstaan.

- Het gewicht van de dieren wordt niet goed bepaald, vaak worden dieren te licht geschat.

- Middelen worden niet op de juiste manier toegediend.

Ontwormingsmiddelen kunnen in Nederland alleen op recept verkregen worden. Deze middelen kunnen door de dierhouder bij de veearts of op internet worden besteld.

Voor het gebruik van deze middelen is het belangrijk om kennis van zaken te hebben. Het gewicht van de dieren moet goed worden ingeschat en de middelen moeten op de juiste manier worden toegediend. Ik heb ervaring met het gebruik van verschillende ontwormingsmiddelen en kan deze, al dan niet in combinatie met bekappen of scheren, toedienen.

System.String[]